Opće odredbe

Venatio.hr je registrirana domena tvrtke Venatio d.o.o.
Tvrtka Venatio d.o.o. pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni venatio.hr, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice venatio.hr Korištenjem Internetske stranice krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice venatio.hr u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Venatio d.o.o. te prihvaća da tvrtka Venatio d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Tvrtka Venatio d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Tvrtka Venatio d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Tvrtka Venatio d.o.o. poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.

Ukoliko to smatra potrebnim, utoliko Tvrtka Venatio d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi ostali informirani o promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o povjerljivosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Tvrtka Venatio d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Venatio d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na venatio.hr internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo tvrtke Venatio d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE VENATIO D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica venatio.hr, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Venatio d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Tvrtka Venatio d.o.o. nema obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje tvrtki Venatio d.o.o. vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo tvrtki Venatio d.o.o. mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici venatio.hr.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice venatio.hr isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Venatio d.o.o. ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da tvrtka Venatio d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Tvrtka Venatio d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, tvrtka Venatio d.o.o., neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tvrtka Venatio d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tvrtka Venatio d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan. Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari, privatne poruke, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici tvrtke Venatio d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja. Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Venatio d.o.o., od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

Tvrtka Venatio d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Tvrtka Venatio d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje Tvrtka Venatio d.o.o., prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Venatio d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.
Tvrtka Venatio d.o.o., distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Tvrtka Venatio d.o.o. ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Tvrtka Venatio d.o.o.nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na venatio.hr internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba tvrtke Venatio d.o.o. Ni pod kojim uvjetima tvrtka Venatio d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem venatio.hr Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem venatio.hr Internet stranice. 

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Županji, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Županji.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i Venatio sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina Tvrtka Venatio d.o.o. bit će korišten termin Venatio, dok se termin Venatio koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.Cijene
Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. 
Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor.
Takve situacije su izvanredne i za njih se Venatio d.o.o. unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja
Tvrtka Venatio d.o.o. će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 
Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Venatio d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.Načini plaćanja
Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave vrši se u HRK valuti i može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) pouzećem:
Gotovinsko plaćanje pri preuzimanju paketa.

b) karticama:
- jednokratno: Visa, Maestro®, MasterCard®, Diners Club International, Discover, DinaCard
- obročno (do 12 rata): PBZ i ERSTE kartice koje podržavaju obročno plaćanje
*** Pri kartičnom plaćanju, naplata-terećenje kartice se radi tek kada je roba spremna za isporuku.

c) virmanom / internet bankarstvom:
Dostupno isključivo po prethodno zatraženoj ponudi

Visa     PBZ CardErste Card Club
           Narudžba

Prije procesa narudžbe molimo pročitajte sve ovdje navedene odredbe i uvjete poslovanja.

Molimo da strogo pazite da unesete valjanu e-mail adresu, jer je e-mail glavni komunikacijski kanal između Vas i Shopa: putem e-maila Vas obavještavamo o (ne)raspoloživosti pojedinih artikala iz narudžbe, na e-mail šaljemo ponude sa podacima za plaćanje, obavještavamo Vas o statusu narudžbe, dogovaramo vrijeme dostave itd. Molimo Vas da pazite da je e-mail adresa s kojom ste se registrirali uvijek dostupna, da sandučić nije pun i da je u stanju primiti naše obavijesti.

Zbog mogućeg većeg broja narudžbi koje se istovremeno predaju i više maloprodajnih jedinica koje skladište dio asortimana, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stvarnim stanjem artikla i njegovom dostupnosti. Razriješavanje takvih situacija odrađujemo u najkraćem mogućem roku.
Tvrtka Venatio d.o.o. će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Venatio nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Tvrtka Venatio d.o.o. otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun a pošiljka s naručenim artiklima spremna za isporuku.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Venatio d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.
Dostava
Ako nije drugačije dogovoreno, sve pakete do 10kg šaljemo nekom od kurirskih službi s kojima surađujemo (GLS, DPD, HPekspres)  uz iznos poštarine od 25,00kn.
Za pošiljke čiji troškovi premašuju ovaj iznos (zbog dimenzija ili težine), najprije kontaktiramo kupca uz novu procjenu troškova poštarine.
Iznimno, kod pošiljki koje sadrže jedan ili više štapova za ribolov, cijena dostave iznosi 35,00kn.

Okvirni rok isporuke: 24 - 72h
(~90% paketa biva isporučeno idući dan nakon slanja. Do produženja roka isporuke može doći kod manjih mjesta ako ih mimoilazi raspored vožnje dostavljača.) *

Napomene:
Okvirni rok isporuke ne uključuje subote, nedjelje i neradne dane.
Kupce čija naselja nisu pokrivena uslugom kurirskih službi s kojima surađujemo, posebno kontaktiramo i nudimo alternativnu kurirsku službu uz novu procjenu troškova poštarine. 
Ne preuzimati paket ako su na njemu vidljiva oštećenja ambalaže. U slučaju oštećenog sadržaja unutar paketa molimo kontaktirati nas u roku od 24h od preuzimanja. 
U dogovoru sa kupcem, moguće je slanje i drugim kurirskim službama. Cijena dostave u tom slučaju ovisi o važećem cjeniku odabrane službe.


Osobni podatci
Venatio d.o.o. osobne podatke ostavljene pri narudžbi ili registraciji u web shopu koristi isključivo u svrhu dostave i informiranja kupca o statusu narudžbe.
Osobni podaci se ne ustupaju 3. stranama niti ih koristimo u svrhu promidžbe.Unos i prijenos osobnih podataka
pri kartičnom plaćanju
Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom 256-bitne enkripcije koju osigurava WSpay™ sustav za on line autorizaciju kreditnih karica. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
Proizvodi za koje dajemo jamstvo su u skladu sa zakonom. Jamstvo je određeno od strane proizvođača, a svaki takav proizvod posjeduje i jamstveni list.
Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva.
Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, Kupac može, ako proizvod nije ispravan, zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi.
Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa, pa je Kupac  dužan čuvati jamstveni list i račun.
Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili rukovanja koje nije u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.
Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.Reklamacije
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenim transportom ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati paket i samo pakiranje pošiljke.
Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja, preporučujemo da Kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen.
Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti na našu adresu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
- na e-mail adresu: info@venatio.hr
- na adresu: Venatio d.o.o., A. Mihanovića 8, 32270 Županja
- na broj telefona: 032/833-580

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac je dužan odmah reagirati prilikom preuzimanja robe, te zatražiti zapisnik od dostavne službe o uočenim oštećenjima. Venatio d.o.o. vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda snosi Venatio d.o.o.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.
U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, trošak zamjene proizvoda snosi Venatio d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi Kupac.Jednostrani raskid ugovora od strane kupca
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat istim načinom kako ste izvršili plaćanje tijekom kupovine.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.
Obrazac za prijevremeni raskid ugovora preuzimate na poveznici:
https://venatio.hr/OBRAZAC_&_OBAVIJEST_O_PRAVU_POTROSACA_NA_JEDNOSTRANI_RASKID_UGOVORA.pdf
(Ako imate problema sa preuzimanjem obrasca, molimo da nas kontaktirate mailom ili telefonom)

Slijedom toga Venatio preporuča svojim kupcima:
- dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Venatio prilikom izbora proizvoda, 
- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Venatio, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda.
- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite Venatio i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanje proizvodom uz korištenje u njihovu svrhu umanjuje vrijednost proizvoda.
Venatio preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda. Venatio d.o.o. utvrđuje uvjete povrata i postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor prema Venatio d.o.o. 
Venatio d.o.o. vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem:
- pošte na: Venatio d.o.o. A. Mihanovića 8, 32270 Županja 
- Telefona: 032/833-580
- maila: info@venatio.hr

Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Venatio d.o.o. će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.


Mehanizam izvansudskog rješavanja sporova:
Temeljem odredbe članka 22. Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova  (NN 121/16., i 32/19) obavještavamo Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HGK-a Zagreb, Ilica 49/II, www.hgk.hr/sud.casti pred kojim je Venatio d.o.o. kao član HGK-a obvezan sudjelovati.


Kupovina vatrenog oružja i streljiva moguća je samo u fizičkim maloprodajama uz potrebnu dokumentaciju koju propisuju zakoni RH. Navedene proizvode nije moguće naručiti u web shopu niti za njih raditi dostavu.

Iako se trudimo stranicu držati ažurnom na način da su vidljivi samo dostupni proizvodi, zbog velikog broja prozivoda i čestih izmjena stanja, moguća su odstupanja. Trenutnu dostupnost određenog proizvoda možete provjeriti telefonom na 032/833-580 ili emailom na info@venatio.hr.Korištenjem ovih web stranica slažete se sa svim ovdje navedenim odredbama i uvjetima poslovanja.

Prihvaćanjem ovih uvjeta potvrđujete:
- da se slažete sa gore navedenim odredbama i uvjetima poslovanja
- da se slažete sa našom politikom privatnosti (http://venatio.hr/content/10-privatnost-podataka) i u njoj navedenim načinima upotrebe i obrade podataka
- da ste preuzeli obrazac za jednostrani raskid ugovora